Om kaninen

Kaninens livsvillkor

Livslängd

Tamkaniner lever under skyddade former och kan tack vare det bli tio år, men en normal livslängd rör sig oftast om fem – sex år. Faktorer som påverkar livslängden är ex motion, foder, vitamintillskott, ljusförhållanden, burstorlek, hygien samt vilken grundkondition kaninen befinner sig i.

Fruktsamheten avtar med åldern men sträcker sig oftast till ca fem år. Det finns skillnader mellan olika raser och hur ofta kaninerna använts i avel, hur stora och hur många kullar de fått.

Livsvillkor

Kaninerna bor en och en i burar. Det är endast hona med ungar och ungdjur som kan vara tillsammans de första månaderna. Redan vid två månaders ålder skiljer man ungarna från honan.

Vid tre – fyra månaders ålder, beroende på ras, skiljer man ungarna från varandra. Hanar måste sättas en och en då de blir könsmogna vid denna ålder (varierar lite med ras) och börjar slåss. De kan skada varandra mycket illa, ofta försöker de rent av kastrera varandra.

Honor kan bo tillsammans längre, men det är risk för slagsmål i samband med könsmognaden. En dominant hona kan undertrycka och terrorisera andra honor. Ska honorna bli utställningsdjur som vuxna, bör man sätta dem i enskilda fack vid tre månaders ålder för att de i lugn och ro, utan risk för skador, ska utvecklas på bästa sätt.

Kaniner uppskattar inte andra djurs sällskap, även om det finns de som trivs bra tillsammans med lugna hundar, katter och marsvin.

Nattdjur

Kaninerna är vad man kallar ”nattdjur”. De är mest aktiva i gryningen och skymningen samt till en del under natten medan de mest sitter och sover på dagen. Deras krav på belysning är därför förhållandevis små. För stark belysning kan störa deras välbefinnande.

Notera att bristande hygien leder till parasitangrepp som coccidios och inälvsmask, bakterieinfektioner, smutsiga och såriga tassar.

Stress och oro, särskilt honor med ungar och ungdjur är känsliga för störningar som: häftiga temperaturväxlingar, väderförändringar med snabba lufttryckssänkningar, storm, transporter, skrämsel av andra djur, höga ljud, nytt foder.

Smittspridning: inköp av nya djur som kan bära smitta. Besök av personer från andra kaningårdar. Vistelse i nya miljöer t ex besök på utställningar där kaninen möter många andra kaniner och människor.

Revir

Tamkaninens revir är buren och om den springer lös inomhus anser kaninen att hela lägenheten är dess revir. Det går därför inte att släppa in en kompis till den, varken i buren eller i lägenheten, utan att bråk uppstår.

Sitt revir märker kaninen ut genom att gnida hakan mot ett visst föremål. Under hakan finns en körtel som avger en så svag doft att vi inte kan känna den men det kan däremot andra kaniner göra.

Källa: www.skaf.info