VÖK:s Årsmöte

Söndagen den 6 mars 2016 kl. 15.00 inbjuder vi till årsmöte i Lönsås Församlingshem.

Dagordning:
§1 Mötets öppnande
§2 Mötets behöriga utlysande
§3 Val av ordförande att leda dagens förhandlingar
§4 Val av sekreterare att föra dagens protokoll
§5 Föregående mötes protokoll
§6 Ekonomisk rapport och revisorernas berättelse
§7 Årsberättelse för år 2015
§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§9 Val av 3 styrelseledamöter jämte 1 suppleant.
§10 Val av 2 revisorer jämte 1 suppleant
§11 Val av ombud till Länsföreningen
§12 Val av 1 st i valberedningen
§13 Rapport från Mantorpsutställningen
§14 Skrivelser och rapporter (LU i Helsingborg, Länsföreningens årsmöte)
§15 Familjetävlan
§16 Planerade och eventuella aktiviteter: Kom gärna med egna förslag.
DM 12 mars i Söderköping.
Vårmöte tisdag 26 april.
Propaganda på Godegårds Marknad söndagen den 1:a maj.
Familjetävlan.
Övriga propagandor
Utställning i Hästholmen i början av augusti
Höstmöte – Klubbmästerskap söndagen den 2 oktober.
Höstutställning i Mantorp lördagen den 26 november
Medlemsvård och materialvård
§17 Övriga frågor (Poängjakten)
§18 Avslutning

VÄSTRA ÖSTERGÖTLANDS KANINAVELSFÖRENING Föreningen bjuder på smörgåstårta. Vi vill därför veta hur många som kommer. Anmäl dig till Terje senast tisdagen den 1 mars 0141-23 53 87 eller terjeaxerud@telia.com

Tema produktionskaniner Efter mötet kommer vi att ha lite föredrag och diskussion om slaktdjursuppfödning.

Stambokföring De som har sina djur bedömda kan ta med stamtavlor och bedömningskort till Christer Järnede. Obs! Ej bedömning av djur.

VÖK:s Uppfödarregister 2016 Medlems- och uppfödarregistret skall nytryckas och de som har ändringar att göra eller nya medlemmar som vill ha sina raser med, ombedes kontakta Terje Axerud, tel. 0141-23 53 87. (Om det finns medlemmar, som inte vill ha sitt namn med – kontakta Terje.)

Välkomna önskar styrelsen