DM för alla medlemmar i Östergötlands Län

Lördagen den 12 mars 2016 kl. 9.00 i Hundforum, Petersburg, Söderköping.

Anmälningsavgift i klass A och B 60 kr/djur.
Anmälningsavgiften betalas kontant vid ankomsten. Anmälan är bindande.

Anmälningssedlarna skall vara inkommna senast tisdagen den 8 mars till Sussie Friman, Hast, 614 92 Söderköping. Tel. 0121-23136, 076-168 20 65.
Nummerlapparna skickas ej ut. De erhålles på plats på utställningsdagen.
Djuren skall vara på plats senast kl. 9.00.
Lättare förtäring finns.

Det tävlas även om hantävlan mellan VÖK och ÖÖK. DM för alla medlemmar i Östergötlands Län.

Lördagen den 12 mars 2016 kl. 9.00 i Hundforum, Petersburg, Söderköping.
Ev frågor: Ring Therese Franck tel. 0705-69 64 36.

Välkomna önskar Östergötlands Läns KAF.

Efter DM och Hantävlan håller Affe Hedlund Föredrag
om Medlemsvärvning mm.